Parafia Konkatedralna pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze

Sprawozdanie z wizyty duszpasterskiej

Sprawozdanie z wizyty duszpasterskiej Rok Pański 2017.

W minionym tygodniu zakończyliśmy w naszej parafii wizytę duszpasterską. Jak  każdego roku, celem tych spotkań było otoczenie wspólną modlitwą rodzin i domów wiernych, rozmowa na tematy związane z parafią oraz wzajemne zapoznanie się duszpasterzy i parafian.

W tym roku udaliśmy się do około 3 625 mieszkań z terenu naszej parafii. Zostaliśmy przyjęci w 41% mieszkań, co oznacza liczbę 1 386 mieszkań i stanowi spadek o 1% w porównaniu do poziomu ubiegłorocznej kolędy. Zauważalna jest coraz większa ilość pustostanów oraz mieszkań wynajmowanych, których czasowi mieszkańcy – często studenci – nie są zintegrowani z parafią. Specyfiką naszej parafii jest też charakterystyczna struktura wiekowa wiernych.

W aspekcie wiekowym, należy stwierdzić, że w około 75% z odwiedzonych domów zamieszkują parafianie których wiek mieści się w przedziale 55-80 lat. Należy dodać, że wśród odwiedzonych domów dużą przewagę posiada stan żeński. Bardzo niski jest procent młodych małżeństw – ok. 12% – jednak należy stwierdzić, że są to małżeństwa o dojrzałej wierze, których dzieci uczęszczają na katechizację i biorą czynny udział w życiu sakramentalnym.

Spośród tych osób, z którymi się spotkaliśmy, większość (ok. 60%) orientuje się w bieżących sprawach związanych z naszą parafią, wykazuje zainteresowanie problematyką duszpasterską. Przy okazji tych rozmów wyrażana była wdzięczność za dotychczasowe przedsięwzięcia, za to, co służy wspólnocie parafialnej, a zwłaszcza za remont kaplicy adoracyjnej. Wiele osób podkreślało, że nowy wystrój bożonarodzeniowy  i otwarty charakter konkatedry zachęca do zatrzymania i modlitwy w tym miejscu.

Ze względu na wyżej wspomnianą rosnącą liczbę osób w podeszłym wieku, wiele z nich wymaga opieki duszpasterskiej w domach, bo nie jest w stanie uczestniczyć w nabożeństwach w kościele. Kapłani proponowali tym wiernym odwiedziny z sakramentem namaszczenia chorych, spowiedzi czy komunii świętej pierwszo piątkowej, co było odbierane z radością i pozytywnie.

Według opinii duszpasterzy, niepokojące są następujące zjawiska:

– słaba, albo żadna wiara wielu teoretycznych chrześcijan, ponieważ wielka liczba parafian, zwłaszcza młodych, uważających się za wierzących, ale niestety niepraktykująca swojej wiary, nie uczęszczająca do kościoła ani tu, ani nigdzie, nie przystępuje do sakramentów świętych.

– niepokojąco przedstawia się także wzrastająca liczba młodych ludzi mieszkających razem ze sobą na wzór małżeństwa bez żadnego związku i bez ślubu kościelnego. Często mieszkają z rodzicami pod jednym dachem i za ich aprobatą i zgodą, a jeszcze częściej wynajmują sobie własne mieszkanie. Z przeprowadzonych rozmów wynika, że takich sytuacji w naszej Parafii jest naprawdę wiele. Na pytanie: kiedy ślub kościelny? – najczęściej odkłada się Sakrament małżeństwa na odległą przyszłość. Bo jak się okazuje, dla tych ludzi nie jest istotne to, że żyją w grzechu, nie to, że najważniejszy jest sakrament małżeństwa – dla nich najważniejsze jest to, że wszyscy chcą mieć wesele, nie wyobrażają sobie ślubu bez tego. Należy dodać, że znaczna liczba takich związków powstaje w kontekście tzw. zachodniej migracji zarobkowej.

– kolejnym problemem duszpasterskim to znaczna liczba studentów mieszkających w wynajmowanych mieszkaniach na terenie naszej parafii, pozostająca bez kontaktu zarówno z parafią macierzystą jak i z naszą parafią. Z rozmów przeprowadzonych wśród sąsiadów wynika, że zazwyczaj nie mają żadnego kontaktu z kościołem.

– innym problemem jest alkoholizm, dotykający samych pijących, ale także ich rodziny a zwłaszcza osoby starsze i dzieci.

– niepokojące jest też zjawisko odkładania wśród młodzieży sakramentu bierzmowania, czyniąc to świadomie w myśl, że wszystko można za pieniądze załatwić, albo zakładając z góry iż nie będą zawierać sakramentu małżeństwa więc bierzmowanie jest im wówczas niepotrzebne.

– niepokój budzi także wzrastająca liczba rozwodów, co prowadzi do licznych dramatów ludzkiej egzystencji i odbija się negatywnie na życiu religijno-sakramentalnym.

Często na pytanie, o jakieś wnioski, ze strony odwiedzanych rodzin padało podziękowanie za piękne utrzymanie kościoła św. Jadwigi. Najczęstszą bolączką było powtarzanie przez ludzi, że do kościoła św. Jadwigi nie chodzą bo jest za daleko i jest bardzo zimny. Większość chwaliła celebracje  w naszej konkatedrze. Kolejny problem to uwaga co do doboru pieśni, wielu ludzi szczególnie często uczęszczających narzeka na to, że w konkatedrze nie można pośpiewać tradycyjnych pieśni, natomiast młode małżeństwa uwzględniły brak aktualnych informacji na stronie parafii.

Na koniec tego sprawozdania pragniemy serdecznie podziękować wszystkim parafianom za okazane zaufanie i gościnność. Mamy świadomość niełatwej sytuacji materialnej wielu rodzin, więc tym bardziej dziękujemy za okazane serce i zrozumienie dla parafialnych inicjatyw. Ofiary złożone podczas kolędy pozwolą nam realizować kolejne przedsięwzięcia związane z remontem kaplicy adoracyjnej oraz inicjatywom związanym z rokiem jadwiżańskim (750-lecie od kanonizacji naszej patronki św. Jadwigi ).

Korzystając z tej okazji, pragniemy również w imieniu wszystkich duszpasterzy przeprosić Was Bracia i Siostry, jeśli w trakcie kolędy okazaliśmy zbytni pośpiech czy niewystarczające zainteresowanie Waszymi problemami.

Z wdzięcznością wspominamy Waszą otwartość oraz wspólnie spędzone chwile na modlitwie i rozmowie. Niech Bóg błogosławi Waszym rodzinom, a wiara, nadzieja i miłość nie opuszcza Waszych domów cały Rok Pański – 2017.