Parafia Konkatedralna pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze

Chrzest

Sakrament Chrztu Świętego

udzielany jest w naszej parafii w każdą IV niedzielę miesiąca w czasie Mszy Św. o godz. 12.00. Rodzice dziecka przed planowanym terminem zgłaszają dziecko do chrztu w kancelarii parafialnej.

TERMINY UDZIELANIA SAKRAMENTU CHRZTU  ŚW. W ROKU 2024: 24.03.; 28.04.; 26.05.; 23.06.; 28.07.; 25.08.; 22.09.; 27.10.; 24.11.; 26.12.

 

Przy zapisie dziecka, należy przedłożyć:

 • akt urodzenia dziecka (odpis z USC) – do wglądu (w przypadku gdy dziecko ma więcej niż rok, przedstawiamy odpis zupełny)
 • dane o rodzicach chrzestnych (wyznanie rzymskokatolickie, wiek, dokładny adres zamieszkania)
 • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych, że mogą być chrzestnymi (musi to być osoba wierząca i praktykująca, nie związana żadnymi przeszkodami kanonicznymi, która przystąpi do spowiedzi i Komunii  (osoba bierzmowana).

Nauki przed chrztem (o godz. 19.00 na plebanii) w roku 2024:

 • 22/23.03.
 • 26/27.04.
 • 24/25.05.
 • 21/22.06.
 • 26/27.07.
 • 23/24.08.
 • 20/21.09.
 • 25/26.10.
 • 22/23.11.
 • 20/21.12.

W dniu Chrztu należy przybyć do kościoła ok. 15 minut przed Uroczystością. Miejsca dla rodziców i chrzestnych są przygotowane w pierwszych ławkach przed ołtarzem (wspólna ławka dla rodziców i chrzestnych). Należy posiadać święcę chrzcielną oraz białą szatę dla dziecka.

Czym jest Chrzest św.?

Sakrament Chrztu ustanowił Pan Jezus po Zmartwych­wstaniu, kiedy powiedział do Apostołów: ,,Idąc tedy nau­czajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. Chrzest jest pierwszym i najpotrzeb­niejszym Sakramentem, ponieważ bez niego nie można się zbawić, ani przyjąć żadnego innego Sakramentu.

Sakrament chrztu daje po raz pierwszy człowiekowi łaskę uświęcającą, a tym samym gładzi grzech pierworodny. Jeśli człowiek dorosły przyjmuje Chrzest, to wówczas gładzi wszystkie grzechy przed chrztem popełnione.

Przez Chrzest stajenny się członkami Kościoła katolic­kiego. Chrztu świętego udziela uroczyście kapłan. W ra­zie nagłej potrzeby może ochrzcić każdy człowiek. Sakramentu Chrztu udziela się w następujący sposób: Polewa się wodą głowę i równocześnie wymawia się słowa: ,,Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. Przy chrzcie otrzymujemy także imię Świętego, który ma być w życiu wzorem i opiekunem.