Parafia Konkatedralna pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze

Pomoc dla seniorów

Instrukcja duszpasterska o diecezjalnej, parafialneji rządowej

pomocydla seniorów (23.10.2020 r.)

W trosce o osoby starsze w okresie pandemii koronawirusa, jako wspólnota diecezjalna tworzymy Diecezjalny Projekt Wsparcia Seniorów.

Filary projektu:

  1. Telefon dla Seniora
  • Na stronie diecezjalnej Caritas (caritaszg.pl) udostępnione zostaną numery telefonów do kapłanów i świeckich psychologów, którzy w podanych godzinach będą mogli udzielać wsparcia duchowego i psychologicznego osobom starszym.Tę informację należy przekazać wiernym.
  • Uwaga! Księży, którzy są gotowi przyłączyć się do tej inicjatywy, prosimy o nadesłanie swoich danych (imię, nazwisko, numer telefonu, dni i godziny możliwego dyżuru) na adres Caritas diecezjalnej: zielonagora@caritas.pl
  1. Parafia dla Seniorów

W parafii – w miarę możliwości – należy zaprosić do współpracy psychologówi terapeutów, aby wraz z duszpasterzem tworzyli zespół osób, z którymiseniorzy mogliby kontaktować się w zakresie telefonicznejpomocy duszpasterskiej i psychologicznej.

  • Kontakty do tych osób oraz dni i godziny dyżurów należy podać do wiadomości wiernych z zachowaniem przepisów RODO.
  • Liderzy, animatorzy i członkowie wspólnot parafialnych powinni razemdołożyć starań, aby otoczyć troską seniorów w swoich grupach, podtrzymując z nimi kontakt telefoniczny, pomagając w zakupach, dostarczając informacje o życiu parafii, prasę katolicką itp.
  • W sytuacjach, w których pomoc w zakresie produktów żywnościowych, środków higienicznych, leków itp. przekraczałby możliwości parafii, należy skontaktować się z diecezjalną Caritas – osoby kontaktowe: Sylwia Grzyb (kom. 600 990 394), ks. Stanisław Podfigórny (kom. 602 609 937).

Diecezjalny Projekt Wsparcia Seniorów jest duszpasterskimuzupełnieniem inicjatywy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, które uruchomiło Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów.

Celem tej inicjatywy jest zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb osób, które z racji wieku powinny ograniczyć wychodzenie z domu.

W ramach akcji seniorzy, powyżej 70 roku życia, pod numerem infolinii 22 505 11 11, będą mogli otrzymać wparcie od pracowników pomocy społecznej w dostarczeniu produktów pierwszej potrzeby(np. żywnościi środków ochrony osobistej).

Uwaga!

Informację tę należy przekazać wiernym w ogłoszeniach duszpasterskich i na internetowych stronach parafii. Za pośrednictwem poniższego linku można pobraćplakaty promujące Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów:

https://drive.google.com/drive/folders/1Hnym0ahT6ZDDbIyeSpWH5Y7QSudFoom6?usp=sharing

  1. Robert Patro

dyrektor Wydziału Duszpasterskiego