Parafia Konkatedralna pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze

Siostry Zakonne

Historia powstania
„W przyszłości wypada założyć zgromadzenie, które pracowałoby wyłącznie w duchu Rycerstwa Niepokalanej” – mówił kiedyś
św. Maksymilian do swoich współbraci misjonarzy w Japonii.
Pragnienie to zrealizował wierny uczeń Szaleńca Niepokalanej,
o. Mieczysław Maria Mirochna, wieloletni przełożony Niepokalanowa japońskiego. Po wybuchu bomby atomowej w Nagasaki w 1945 r., misjonarze franciszkańscy roztoczyli opiekę nad sierotami i osobami dotkniętymi chorobą popromienną.
W tym dziele pomagało im kilka dziewcząt japońskich, które
o. Mirochna formował w duchu MI. Utworzyły one pierwszą wspólnotę zatwierdzonego 8 grudnia 1949 r. Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej. Pierwszą Matką Generalną została s. Franciszka Maria Nakayama i tę służbę pełni do dzisiaj.
Po latach gorącej modlitwy Ojca Założyciela i sióstr w Japonii,
17 września 1988 r., Niepokalanów żeński powstał także w Polsce, w Strachocinie koło Sanoka.
Duchową opiekę nad wspólnotą w Polsce sprawuje proboszcz parafii w Strachocinie Ks. Prał. Józef Niźnik.
Charyzmat zgromadzenia
„Zdobyć cały świat dla Chrystusa przez Niepokalaną” 
Nasze Zgromadzenie należy do rodziny franciszkańskiej i realizuje charyzmat św. Maksymiliana Marii Kolbego, nazywanego „ św. Franciszkiem XX wieku”. Wypełniając testament założyciela zakonu, św. Maksymilian szerzył cześć Matki Bożej wszelkimi możliwymi sposobami. Dlatego założył Rycerstwo Niepokalanej (MI) i klasztor Niepokalanów, których duchowość oparł na franciszkańskim dziedzictwie Niepokalanego Poczęcia NMP. Sam oddał się bezgranicznie Niepokalanej, by być świętym jak największym, i pragnął dla Niej zdobyć  wszystkie dusze, które są i kiedykolwiek będą. Idąc w ślady
św. Maksymiliana, siostry starają się nieustannie pogłębiać swoją miłość do Niej i zdobywać dla Niej innych. Naszemu Zgromadzeniu patronują również św. Józef i św. Andrzej Bobola, dwaj wielcy święci, którzy poświęcili swe życie Matce Bożej. Ze względu na charyzmat MI nazywamy się „ Niepokalanowem żeńskim”. 
„ Niepokalanów jest to miejsce obrane przez Niepokalaną i przeznaczone wyłącznie do szerzenia Jej czci. Wszystko, cokolwiek jest i będzie w Niepokalanowie, to Jej własność. My również zostaliśmy wybrani przez Niepokalaną, a przez to wybraństwo staliśmy się Jej własnością”

św. Maksymilian Maria Kolbe   

Niepokalanów Żeński w Japonii
W kraju kwitnącej wiśni, gdzie katolicy stanowią jedynie ok. 0,4% ludności, siostry zdobywają dusze dla Chrystusa pod opieką Niepokalanej, przede wszystkim przez okazywanie czynnej miłości wobec sierot oraz biednych, chorych i samotnych. Zgromadzenie nasze prowadzi 18 klasztorów – zakładów dla osób niepełnosprawnych w różnym wieku. Siostry stwarzają
w nich atmosferę domu rodzinnego i uczą swoich podopiecznych zawodu. Prowadzą także przedszkola i wydają czasopismo „Ai”
( tzn. Miłość)

Niepokalanów Żeński w Korei Południowej
W 1995 r. Został poświęcony pierwszy klasztor naszego zgromadzenia w Korei Południowej. Jest to jednocześnie
zakład, w którym siostry służą z miłością osobom chorym
i upośledzonym.

Niepokalanów Żeński w Polsce

Strachocina

Dom macierzysty – klasztor pw. św. Maksymiliana znajduje się
w Strachocinie koło Sanoka. Obok powstały: dom pw. Matki Bożej Częstochowskiej, w którym znajduje się przychodnia lekarska; oratorium pw. św. Józefa dla grup pielgrzymkowych
i rekolekcyjnych oraz dom nowicjacki pw. Zwiastowania NMP
– dla podstawowej formacji zakonnej.

Niepokalanów – Teresin
Siostry z domu pw. Matki Bożej Niepokalanej w Niepokalanowie pracują w Wydawnictwie Ojców Franciszkanów i Centralnym Ośrodku MI.

Kosina
W Kosinie koło Łańcuta powtała wspólnota pw. bł. Achillesa Puchały – męczennika II wojny światowej, w której siostry służąludziom starszym prowadząc Niepubliczny Zakład Zdrowotny.

Zielona Góra
5 września 1995 r. na prośbę Ks. Kanonika Włodzimierza Lange – Proboszcza parafii, 4 siostry naszego zgromadzenia przybyły do Zielonej Góry do Konkatedry pw. św. Jadwigi Śląskiej
i zamieszkały w przygotowanym klasztorze pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. 8 września, w dzień Narodzenia NMP, siostry oficjalnie rozpoczęły pracę przy parafii szerząc ducha MI.
29 września JE Ks. Biskup Adam Dyczkowski poświęcił klasztor sióstr i w kaplicy zamieszkał Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie.
Obecnie w zielonogórskim klasztorze mieszkają i pracują 3 siostry: katechetka i 2 siostry zakrystianki. We wrześniu 2005 r.obchodziliśmy 10 – lecie powstania tej placówki.

Siostry podejmują różnorodne prace według zadań i potrzeb Kościoła, wszędzie realizując charyzmat MI, czyli służąc w duchu całkowitego oddania się Niepokalanej jako Jej narzędzia dla szerzenia Królestwa Chrystusowego w duszach ludzkich.

Formacja zakonna
Formacja zakonna pozwala poznać charyzmat naszego Zgromadzenia i przygotowuje do wypełnienia powołania zakonnego poprzez modlitwę, pogłębianie życia duchowego i poszerzenie wiedzy z historii i nauki Kościoła katolickiego oraz przez służbę bliźnim.
Istotą naszej duchowości i formacji jest oddanie się, naśladowanie i zjednoczenie z Matką Bożą Niepokalaną. W naszym życiu zakonnym nieustannie sięgamy do Pisma Świętego, konferencji i pism św. Maksymiliana. W służbie Bogu dla czci Niepokalanej staramy się naśladować także św. Józefa, św. Franciszka i św. Andrzeja Bobolę – wielkiego męczennika Polski.
Formacja zakonna składa się z aspiratu i postulatu (łącznie ok. roku), nowicjatu (dwa lata: pierwszy rok – kanoniczny, drugi – apostolski). Po ukończeniu nowicjatu siostry składają pierwsze śluby zakonne, czasowe. Do czasu złożenia ślubów wieczystych trwa juniorat (ok. sześciu lat) i dalsza formacja sióstr połączona z konkretną pracą apostolską.

DLA NIEPOKALANEJ ŻYCIE ODDAĆ – OTO SZCZYT MIŁOŚCI

Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza. Dozwól, bym własnym kosztem Cię chwalił. Dozwól, bym tylko dla Ciebie żył, pracował, cierpiał, wyniszczył się i umarł. Dozwól, bym dla Ciebie cały świat przywiódł. Dozwól, bym Ci przyniósł taką chwałę, jakiej jeszcze nikt Ci nie przyniósł. Dozwól, by inni mnie w gorliwośći o wywyższenie Ciebie prześcigali, a ja ich, tak, by w szlachetnym współzawodnictwie chwała Twoja wzrastała coraz głębiej, szybciej, potężniej, jak tego pragnie Ten, który Cie tak niewysłowienie ponad wszystkie istoty wyniósł. Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza.
Św. Maksymilian Maria Kolbe 

  

Jeśli pragniesz poświęcic swoje życie Panu Bogu,
uświęcić się na wzór  i z pomocą Matki Bożej
w duchu Rycerstwa Niepokalanej i przez Nią zdobywać innych
dla Chrystusa, zapraszamy Cię do naszej wspólnoty.
Maryja Cię potrzebuje!

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej
– dom macierzysty 
Strachocina 1a / koło Sanoka
38 – 507 JUROWCE
tel. 013 / 462 62 62

Klasztor Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zielonej Górze
ul. Kościelna 11
65 – 064 ZIELONA GÓRA
tel. (068) 320 63 57