Parafia Konkatedralna pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze

Duszpasterze

Proboszcz:

ks. kan. dr Adrian Put,
urodził się w 1978 roku i przez pierwsze lata swojego życia mieszkał w Szczecinie. Jego miastem rodzinnym jest jednak Gorzów. Ukończył Zielonogórsko-Gorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Gościkowie – Paradyżu. Święcenia kapłańskie przyjął 22 maja 2004 roku w katedrze pw. Wniebowzięcia NMP w Gorzowie z rąk śp. bp. Adama Dyczkowskiego. Po święceniach pracował w charakterze wikariusza w parafii pw. Nawiedzenia NMP w Lubsku (2004-2009) oraz pw. Pierwszych Męczenników Polskich w Gorzowie (2009-2011). Od 2011 roku kieruje zielonogórsko-gorzowską edycją Tygodnika Katolickiego „Niedziela”. Studia teologiczne kontynuował na Uniwersytecie Szczecińskim, gdzie w 2015 roku uzyskał stopień doktora nauk teologicznych w zakresie historii Kościoła. W 2019 roku został dyrektorem Diecezjalnego Ośrodka Katechumenalnego w Zielonej Górze. W latach 2015-2021 był proboszczem parafii pw. św. Stanisława Kostki w Zielonej Górze, a od 2 sierpnia 2021 jest proboszczem parafii konkatedralnej pw. św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze.
Kanonik honorowy Zielonogórskiej Kapituły Kolegiackiej pw. św. Jadwigi Śląskiej. Członek Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej. Prowadzi wykłady zlecone z Dziejów Kościoła katolickiego na Środkowym Nadodrzu oraz najnowszej Historii Kościoła na Instytucie Filozoficzno-Teologicznym im. Edyty Stein w Zielonej Górze. Moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie diecezji zielonogórsko-gorzowskiej oraz moderator filii poznańskiej Ruchu Światło-Życie.

Wikariusze

ks. mgr Paweł Terzyk, ur. w 1976 r. w Międzyrzeczu, święcenia kapłańskie przyjął 24.05.2003 roku w Gorzowie z rąk śp. bp. Adama Dyczkowskiego. Posługa kapłańska w diecezji: 2003-2006 – parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Żarach, 2006-2011 – parafia pw. św. Józefa w Dobiegniewie, 2011-2014 – parafia pw. św. Stanisława Kostki w Zielonej Górze, 2014-2018 – parafia pw. św. Urbana I w Zielonej Górze, a od 1.10.2018 r. – parafia pw. św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze. Od 23.08.2013 r. Pomocniczy duszpasterz trzeźwości w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

ks. mgr lic. Przemysław Janicki, ur. w 1982 roku w Kostrzynie nad Odrą w rodzinie Stanisława i Renaty Janickich. Absolwent SP nr 2 w Kostrzynie nad Odrą, II LO w Gorzowie, magister teologii po ukończeniu Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu oraz licencjusz teologii na Uniwersytecie Szczecińskim.  Kapłan od roku 2007 wyświęcony przez śp. bp. Adama Dyczkowskiego w katedrze gorzowskiej. Posługiwał jako wikariusz w Strzelcach Krajeńskich – parafia pw. św. Franciszka z Asyżu (2007-2011), w Zielonej Górze – parafia pw. Ducha Świętego, tu pełnił również funkcję duszpasterza akademickiego (2011-2014), następnie w Zielonogórsko-Gorzowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu – posługiwał jako dyrektor Domu Rekolekcyjno-powołaniowego Jackówka (2014-2016), ponownie jako wikariusz posługiwał w Świebodzinie – Sanktuarium pw. Miłosierdzia Bożego (2016-2019), w Lubsku – parafia pw. NSPJ (2019-2021), a obecnie w Zielonej Górze w konkatedrze pw. św. Jadwigi Śląskiej. Od 2014 roku do 2016 pełnił funkcję diecezjalnego duszpasterza powołań, a od 2016 jest członkiem powołanej wówczas Komisji do spraw powołań Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Od 2011 roku opiekuje się również zespołem ewangelizacyjnym Full of Grace – początkowo jako moderator pomocniczy diakonii ewangelizacji, a następnie samodzielnej diakonii zespołu ewangelizacyjnego. Pełni funkcję dekanalnego duszpasterza młodzieży.

Rezydenci

ks. mgr Mateusz Szerwiński, święcenia kapłańskie przyjął w 2016 roku. Posługiwał jako wikariusz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Łagowie i parafii pw. Ducha Świętego w Zielonej Górze. Jest członkiem Diecezjalnej Komisji ds. Muzyki Liturgicznej i Organów Kościelnych, nauczycielem w Diecezjalnym Studium Organistowskim w Zielonej Górze, będąc jednocześnie studentem w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Prowadzi formację środowisk muzycznych poprzez zespół “Capella Caelestis”, którego jest współzałożycielem i opiekunem duchowym.

Ksiądz Senior

ks. prał. mgr Włodzimierz Lange, emerytowany kapłan diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, w latach 1992-2021 proboszcz parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze. Urodził się 18 lutego 1946 r. w Poznaniu. Jego rodzinnym miastem jest Luboń. Tam spędził swoje dziecięce lata – w rodzinnej parafii pw. św. Jana Bosko został ochrzczony, przystąpił do I Komunii świętej, tu otrzymał sakrament bierzmowania, tu był ministrantem. Lata młodzieńcze są związane z Poznaniem. Po latach nauki w szkole średniej i złożeniu matury, podejmuje pracę w Politechnice Poznańskiej, gdzie pracuje prawie 8 lat. Jednocześnie, co pozostaje szczególnie sympatycznym wspomnieniem, śpiewa w chórze studenckim Uniwersytetu Poznańskiego im. Adama Mickiewicza. W 1972 r. przyprawia o szok wszystkich swoich przyjaciół i cały swój „ustabilizowany” świat, obwieszczając decyzję wstąpienia  do Seminarium Duchownego. Chciał studiować w Seminarium Poznańskim, lecz zaproszony przez kleryka Jana Pawlaka do Paradyża, zachwycił się jego pięknem i wstąpił do Seminarium Duchownego diecezji gorzowskiej w Gościkowie – Paradyżu, diecezji rozległej i ubogiej w kapłanów. Tu odbył formację kapłańską w latach 1972 – 1978 pod kierunkiem Rektora ks. Teofila Herrmanna. W 1977 r. z rąk bp. Pawła Sochy w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Żaganiu otrzymał święcenia diakonatu. 30 kwietnia 1978 r. w katedrze gorzowskiej sługa Boży bp Wilhelm Pluta udzielił diakonowi Włodzimierzowi Lange święceń prezbiteratu. Duszpasterska posługa rozpoczęła się w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gorzowie, gdzie jako wikariusz przepracował 2 lata. Następnie prawie 6 lat był wikariuszem w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulechowie. Po 8 latach wikariatu, w 1986 r. dekretem bp. Józefa Michalika został ustanowiony proboszczem nowo powstałej parafii w Bobowicku. W 1992 roku został proboszczem parafii  św. Jadwigi Śląskiej pełniąc ten urząd przez 29 lat. Kanonik Gremialny Zielonogórskiej Kapituły Kolegiackiej pw. św. Jadwigi Śląskiej i penitencjarz kolegiacki.

Powołania z parafii:

Ks. Józef Cyrulik
Ks. Zbigniew Stekiel
Ks. Andrzej Szkudlarek
Ks. Gabriel Stożek
Ks. Stanisław Czerwiński
Ks. Mieczysław Pośpiech
Ks. Mirosław Donabidowicz
Ks. Jerzy Waściński
Ks. Marek Waściński
Ks. Jacek Łabiński
Ks. Dariusz Chabraszewski (MSF)
o. Tomasz Sajdek (OMI)
o. Mieczysław Trzaskowski (Cor.)
Ks. Marek Pluskota
Ks. Jacek Piotrowski
Ks. Mieczysław Łęcki
br. Mariusz Leszczak (OFMCap.)
Ks. Mariusz Maćkowiak (MS)
Ks. Bartosz Orlicki
Ks. Dominik Orlicki