Parafia Konkatedralna pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze

Duszpasterze

Proboszcz

ks. kan. Piotr Bortnik (2022), urodził się 21 listopada 1969 roku w Sulęcinie. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Sulęcinie w 1988 roku rozpoczął studia w Zielonogórsko-Gorzowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gościkowie Paradyżu. W 1994 roku uzyskał tytuł magistra teologii, pisząc pracę pt.: „Cud jako znak w interpretacji polskich autorów po Soborze Watykańskim II” na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Święcenia kapłańskie przyjął 28 maja 1994 roku w Katedrze w Gorzowie Wielkopolskim z rąk księdza biskupa Adama Dyczkowskiego. Od 1994 roku do 2007 roku był wikariuszem w następujących parafiach: pw. Matki Bożej Różańcowej w Gorzowie Wielkopolskim (10.07.1994-16.08.1994); pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gorzowie Wielkopolskim (25.08.1994-23.08.1996, 1.07.1997-28.07.1997); pw. św. Bartłomieja w Ołoboku (1.08.1997-20.08.1997); pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Głogowie (9.03.1998-25.08.1998); pw. św. Wawrzyńca w Rapocinie / pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Głogowie (25.08.1998-24.08.2000); pw. Ducha Świętego w Zielonej Górze (24.08.2000-1.07.2007). Pełnił także inne funkcje. Był między innymi: zastępcą dyrektora do spraw programowych w Radiu Plus Zielona Góra (2000-2002), referentem Wydawnictwa Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej (1.09.2006-1.09.2008), redaktorem diecezjalnego serwisu internetowego w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej (1.09.2006-1.08.2016), referentem wydziału ekonomicznego Kurii Diecezjalnej w Zielonej Górze (1.07.2007-1.08.2016), dyrektorem Domu Księży Emerytów w Zielonej Górze (1.07.2007-1.08.2016), członkiem Rady do spraw Wzajemnej Pomocy Kapłańskiej w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej (28.11.2008-5.03.2013), dyrektorem Wydawnictwa Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej (1.09.2008-1.08.2016). Do 1 sierpnia 2016 roku był również wizytatorem wizytacji wstępnych w Diecezji Zielonogórski-Gorzowskiej. Od 2009 roku do 2014 roku pełnił godność Kanonika R.M. 2 kwietnia 2015 roku został uhonorowany godnością Kanonika Honorowego Zielonogórskiej Kapituły Kolegiackiej. Od 5 marca 2013 roku pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady do spraw Wzajemnej Pomocy Kapłańskiej w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Prowadzi także zajęcia z technologii informacji w Wyższym Seminarium Duchownym w Gościkowie – Paradyżu. Od sierpnia 2016 roku był proboszczem w parafii pw. św. Stanisław Kostki w Sulechowie. W roku 2017 (1 sierpnia) został mianowany proboszczem i Kustoszem Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie. Z dniem 1 września 2022 roku decyzją Biskupa Diecezjalnego objął funkcję proboszcza parafii konkatedralnej pw. św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze. W roku 2023 został wybrany członkiem Rady kapłańskiej oraz Kolegium Konsultorów, jak również otrzymał godność Kanonika Gremialnego Zielonogórskiej Kapituły Kolegiackiej.

Wikariusze

ks. Piotr Pluta (2023), urodził się w 1983 roku w Wodzisławiu Śląskim. Święcenia diakonatu przyjął w zielonogórskiej konkatedrze w 2009 r., a święcenia prezbiteratu w gorzowskiej katedrze w 2010 roku. Od tego czasu posługiwał w parafii pw. WNMP w Żarach, NSPJ w Gorzowie Wlkp., MB Królowej Polski w Głogowie oraz św. Józefa Rzemieślnika w Nowej Soli. W diecezji posługuje także jako duszpasterz osób niesłyszących.

ks. Damian Kołodziej (2024)

Rezydenci
Ksiądz Senior

ks. prał. mgr Włodzimierz Lange (1992), emerytowany kapłan diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, w latach 1992-2021 proboszcz parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze. Urodził się 18 lutego 1946 r. w Poznaniu. Jego rodzinnym miastem jest Luboń. Tam spędził swoje dziecięce lata – w rodzinnej parafii pw. św. Jana Bosko został ochrzczony, przystąpił do I Komunii świętej, tu otrzymał sakrament bierzmowania, tu był ministrantem. Lata młodzieńcze są związane z Poznaniem. Po latach nauki w szkole średniej i złożeniu matury, podejmuje pracę w Politechnice Poznańskiej, gdzie pracuje prawie 8 lat. Jednocześnie, co pozostaje szczególnie sympatycznym wspomnieniem, śpiewa w chórze studenckim Uniwersytetu Poznańskiego im. Adama Mickiewicza. W 1972 r. przyprawia o szok wszystkich swoich przyjaciół i cały swój „ustabilizowany” świat, obwieszczając decyzję wstąpienia  do Seminarium Duchownego. Chciał studiować w Seminarium Poznańskim, lecz zaproszony przez kleryka Jana Pawlaka do Paradyża, zachwycił się jego pięknem i wstąpił do Seminarium Duchownego diecezji gorzowskiej w Gościkowie – Paradyżu, diecezji rozległej i ubogiej w kapłanów. Tu odbył formację kapłańską w latach 1972 – 1978 pod kierunkiem Rektora ks. Teofila Herrmanna. W 1977 r. z rąk bp. Pawła Sochy w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Żaganiu otrzymał święcenia diakonatu. 30 kwietnia 1978 r. w katedrze gorzowskiej sługa Boży bp Wilhelm Pluta udzielił diakonowi Włodzimierzowi Lange święceń prezbiteratu. Duszpasterska posługa rozpoczęła się w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gorzowie, gdzie jako wikariusz przepracował 2 lata. Następnie prawie 6 lat był wikariuszem w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulechowie. Po 8 latach wikariatu, w 1986 r. dekretem bp. Józefa Michalika został ustanowiony proboszczem nowo powstałej parafii w Bobowicku. W 1992 roku został proboszczem parafii  św. Jadwigi Śląskiej pełniąc ten urząd przez 29 lat. Kanonik Gremialny Zielonogórskiej Kapituły Kolegiackiej pw. św. Jadwigi Śląskiej i penitencjarz kolegiacki.

Powołania z parafii:

Ks. Józef Cyrulik
Ks. Zbigniew Stekiel
Ks. Andrzej Szkudlarek
Ks. Gabriel Stożek
Ks. Stanisław Czerwiński
Ks. Mieczysław Pośpiech
Ks. Mirosław Donabidowicz
Ks. Jerzy Waściński
Ks. Marek Waściński
Ks. Jacek Łabiński
Ks. Dariusz Chabraszewski (MSF)
o. Tomasz Sajdek (OMI)
o. Mieczysław Trzaskowski (Cor.)
Ks. Marek Pluskota
Ks. Jacek Piotrowski
Ks. Mieczysław Łęcki
br. Mariusz Leszczak (OFMCap.)
Ks. Mariusz Maćkowiak (MS)
Ks. Bartosz Orlicki
Ks. Dominik Orlicki