Parafia Konkatedralna pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze

ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE – KOLĘDA 2024

Wizyta duszpasterska – kolęda: Przyjęcie kapłana z wizytą duszpasterską, który przychodzi z Bożym błogosławieństwem, jest aktem publicznego wyznania wiary, a zarazem znakiem jedności i żywej więzi Kościoła Domowego z Kościołem Parafialnym i tym samym Kościołem Powszechnym. W czasie kolędy staramy się w miarę możliwości być wszyscy obecni w domu. Stół nakrywamy obrusem, kładziemy Pismo Święte, stawiamy krzyż, naczynie z wodą święconą, kropidło i zapalamy świece. Wyłączamy telewizor. Dzieci i młodzież przygotowują zeszyty od religii do sprawdzenia. Kandydaci do bierzmowania przygotowują „Dzienniczki” do wglądu. Staramy się mieć pod kontrolą zwierzęta domowe. Jednym z dobrych, a często zapominanym zwyczajem, jest wychodzenie na przeciw kapłana. Troską o wspólnotę Kościoła i funkcjonowanie duszpasterza w parafii są ofiary składane na potrzeby duszpasterskie. Za każde dobro mówimy już teraz: Bóg zapłać!

______________________________________

KOLĘDA UZUPEŁNIAJĄCA: będzie ona miała miejsce w poniedziałek 22 stycznia od godz. 16.00 – można zgłaszać chęć przyjęcia księdza w tym terminie telefonicznie lub poprzez sms pod numerem: 664962204 albo pisząc e-mail na adres: zg.konkatedra@gmail.com. Natomiast osoby, które nie mogą z różnych przyczyn w tym roku spotkać się z kapłanem podczas odwiedzin duszpasterskich w swoich domach, zapraszamy na spotkanie kolędowe w konkatedrze 20 stycznia: o godz. 18.00 Msza św., po niej wspólna modlitwa oraz będzie możliwość wsparcia parafii i aktualizacji swoich danych – te osoby prosimy o zabranie z kościoła wyłożonych kart, wypełnienie ich i przyniesienie w kopercie na spotkanie w kościele (można je również pobrać z naszej strony).