Parafia Konkatedralna pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze

Grupa Modlitwy Świętego O. Pio

Grupa Modlitwy Świętego Ojca Pio

Grupy Modlitwy, powstałe z inicjatywy Ojca Pio z Pietrelciny, w obliczu potrzeb duchowych naszych czasów, chcą współpracować w urzeczywistnianiu Królestwa Bożego według nauki Jezusa, który wielokrotnie podkreślał konieczność i uczył jej sposobu. Chcą działać w duchu posłuszeństwa wielokrotnym wezwaniom Papieży i hierarchii, formułowanym w tej dziedzinie, zgodnie z tradycją, wspaniale wyrażoną przez sobory powszechne, a zwłaszcza przez Sobór Watykański II.

Grupy chcą kierować się ogólnymi zasadami franciszkańskiej duchowości Ojca Pio:

  • Pełne i bezwarunkowe przylgnięcie do nauki Kościoła katolickiego, kierowanego przez Papieża i Biskupów.
  • Posłuszeństwo Papieżowi i Biskupom, których rzecznikiem jest kapłan, asystent duchowny, mianowany przez biskupa.
  • Modlitwa z Kościołem, za Kościół i w Kościele, z czynnym uczestnictwem w życiu liturgicznym i sakramentalnym, przeżywanym jako szczyt wewnętrznej jedności z Bogiem.
  • Wynagrodzenie poprzez udział w cierpieniach Chrystusa według nauki św. Pawła.
  • Czynna miłość, niosąca ulgę cierpiącym i potrzebującym, jako praktyczne urzeczywistnienie miłości ku Bogu.

Członkowie Grup Modlitwy są wezwani do zdecydowanego życia wiarą i dawania należytego świadectwa życia chrześcijańskiego.

Grupa powstała w marcu 2002 roku z inicjatywy ks. Henryka Kaliszuka, a erygowana została 21 grudnia 2004 roku przez ks. Biskupa Adama Dyczkowskiego Ordynariusza Diecezji Zielonogórsko- Gorzowskiej. Obecnie opiekunem wspólnoty jest ks. Tomasz Janczewski. Grupę tworzy kilkanaście osób, które gromadzą się na wspólnej modlitwie każdego 23-ciego dnia miesiąca. Po Mszy św. odbywa się nabożeństwo ku czci Ojca Pio, zakończone ucałowaniem relikwii świętego. Później następuje spotkanie formacyjne.

Członkowie grupy prenumerują czasopismo poświęcone św. Ojcu Pio i duchowości Grup Modlitwy Świętego Ojca Pio. Dla powierzania intencji parafian przygotowana została Księga Intencji do św. Ojca Pio, która jest wykładana w niedzielę poprzedzającą wspólnotową Mszę Świętą.