Parafia Konkatedralna pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze

Apel o podjęcie modlitwy, postu i dzieł miłosierdzia

Umiłowani w Chrystusie,

 

z inicjatywy Ojca Świętego Franciszka czwartek 14 maja br. będzie dniem modlitwy, postu i dzieł miłosierdzia w intencji powstrzymania epidemii koronawirusa na świecie. Proszę zatem wszystkich kapłanów, osoby konsekrowane i wiernych świeckich o włączenie się z hojnością serca w to wspólne duchowe dzieło, według własnego rozeznania podejmując modlitewne błaganie, wyrzeczenie i jałmużnę.

Na prośbę Papieża Franciszka do modlitwy w podanej intencji włączą się również – zgodnie z własną tradycją – przedstawiciele różnych religii, aby w ten sposób zjednoczyć całą ludzkość we wspólnym błaganiu o ustanie pandemii i przezwyciężenie jej skutków.

Wszystkim odpowiadającym na ten apel udzielam swojego błogosławieństwa

 

 

+ Tadeusz Lityński

Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

 

 

Zielona Góra, 8 maja 2020 r.

Znak: B2-9/20